COMITETUL  DE  COORDONARE

 

Prof. dr. A. MARGA,  Rector, Universitatea Babeş-Bolyai

Acad. D. BĂLTEANU,  Director, Institutul de Geografie al Academiei Române

Prof. dr. P. COCEAN,  Prorector, Universitatea Babeş-Bolyai

Prof. dr. Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU,  Prorector, Univ. Babeş-Bolyai

Prof. dr. D. PETREA,  Decan, Facultatea de Geografie, Univ. Babeş-Bolyai

 

COMITETUL  ŞTIINŢIFIC

 

Prof. dr. Liviu APOSTOL, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi

Prof. dr. Octavia BOGDAN, Inst. de Geografie al Academiei Române

Dr. ing. D. CIATARÂŞ, S.C.C.A. „Someş ” S.A., Cluj-Napoca

Prof. dr. doc. P. GÂŞTESCU, Universitatea "Hyperion", Bucureşti

Prof. dr. Gh. IANOŞ, Universitatea de Vest, Timişoara

Prof. dr. J. MIKA, Univ. Eszterházy Károly, Eger, Hungary

Prof. dr. C. POPOVSKA, Univ. of  Ss. Cyril & Methodius, Macedonia

Prof. dr. P. PAUL, Univ. Louis Pasteur, Strasbourg, France

Prof. dr. Gh. ROMANESCU, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iaşi

Prof. dr. V. SOROCOVSCHI, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

C.p. I dr. P. STANCIU, I.N.H.G.A., Bucureşti

Prof. dr. doc. K. TAR, College of Nyíregyháza, Hungary

Prof. dr. L.TOUCHART, Universite d’Orleans, France

Prof. dr. Liliana ZAHARIA, Universitatea Bucureşti

 

COMITETUL  DE  ORGANIZARE

 

Prof. dr. G. PANDI,  Universitatea Babeş-Bolyai

Conf. dr.  F.  MOLDOVAN,  Universitatea Babeş-Bolyai

Ing. I. ROŞU,  Administraţia bazinală de apă „Someş-Tisa”

Conf. dr. Gh. ŞERBAN,  Universitatea Babeş-Bolyai

Şef  lucr. dr.  Adina  CROITORU,  Universitatea Babeş-Bolyai

Şef  lucr. dr.  R.  BĂTINAŞ,  Universitatea Babeş-Bolyai

 

SECRETARIAT

 

Şef lucr. dr. I. HOLOBÂCĂ,  Universitatea Babeş-Bolyai

Şef lucr. dr. Cs. HORVÁTH,  Universitatea Babeş-Bolyai

Asist. drd. Blanka BARTÓK, Universitatea Babeş-Bolyai

 

CUPRINS VOLUM