În atenţia participanţilor la conferinţă 

 

Programul manifestării se va derula de-a lungul a trei zile:

   

Lucrările pot fi prezentate în limba română sau în limba engleză.

 

Taxa de participare la conferinţă este de 250 lei.

Pentru doctoranzi taxa de participare la conferinţă este de 200 lei.

Taxa pentru aplicaţia de teren este de 50 lei.

Se vor achita prin transfer bancar în contul Asociaţiei „Aerul şi Apa”.

deschise la Banca Comercială Română - Sucursala Cluj:

RO50RNCB0106126442140001-RON
RO23RNCB0106126442140002-EUR

cu menţiunea: nume şi prenume, pentru Conferinţa Aerul şi apa.

Taxa include: mapa cu documentele conferinţei, volumul cu articolele publicate, pauzele de cafea, masa de prânz, cina festivă.

Taxa pentru aplicaţia de teren include: transportul, masa de prânz şi costul biletelor de intrare la obiectivele vizitate.

Studenţii şi masteranzii sunt scutiţi de taxa de participare şi pot prezenta lucrări în secţiunea dedicată lor. Cele mai bune lucrări studenţeşti vor fi premiate.

 

În vederea publicării, articolul va fi redactat în limba engleză,

conform regulilor de tehnoredactare şi modelului anexat

     

 şi nu va depăşi 8 pagini.

 

 O persoană poate fi o singură dată prim autor şi încă o dată poate fi coautor.

Articolele vor fi trimise pentru publicare în limba engleză.

 

Termene

• 22.11.2015: înscrierea la conferinţă şi trimiterea unui rezumat de 20 rânduri;
• 25.11.2015: comunicarea acceptării rezumatelor şi a normelor de redactare a articolelor;
• 10.01.2016: trimiterea articolelor full-text;
• 10.02.2016: acceptarea finală a articolelor;
• 20.02.2016: virarea taxei în cont
 

După recenzare şi acceptare de către Comitetul ştiinţific,
ele vor fi publicate în volumul dedicat
conferinţei (ISSN: 2067-743X), care va fi înmânată participanţilor în mapa conferinţei.
Volumul este cotat BDI,
indexat în bazele de date promovând astfel vizibilitatea şi impactul articolelor.

 

Scopul DOAJ este de a creşte vizibilitatea şi uşurinţa de accesare a revistelor

OPEN ACCESS

ştiinţifice şi academice promovând astfel utilizarea lor

şi impactul acestora.