În atenţia participanţilor la conferinţă 

 

Programul manifestării se va derula de-a lungul a trei zile:

   

Comunicările la secţiuni se pot face în limba română (dacă nu există străini în sală) sau engleză,
dar prezentarea .ppt sau posterul trebuie să fie în engleză.
 

Taxa de participare la conferinţă este de 250 lei.

Pentru doctoranzi taxa de participare la conferinţă este de 200 lei.

Taxa pentru aplicaţia de teren este de 50 lei.

Se vor achita prin transfer bancar în contul Asociaţiei „Aerul şi Apa”.

deschise la Banca Comercială Română - Sucursala Cluj:

RO50RNCB0106126442140001-RON

cu menţiunea: nume şi prenume, pentru Conferinţa Aerul şi Apa.

 

Taxa include: mapa cu documentele conferinţei, volumul cu articolele publicate, pauzele de cafea, masa de prânz, cina festivă.

Taxa pentru aplicaţia de teren include: transportul, masa de prânz şi costul biletelor de intrare la obiectivele vizitate.

 

Studenţii (nivel licență și masterat) sunt scutiţi de taxa de participare şi pot prezenta lucrări în secţiunea dedicată Studenților

în cazul în care toţi coautorii lucrării se încadrează în categoria studenţi la nivel licenţă şi/sau masterat.

 

În vederea publicării, articolul va fi redactat în limba engleză,

conform regulilor de tehnoredactare şi modelului anexat

     

 şi nu va depăşi 8 pagini.

 

Un autor poate participa cu maximum două lucrări, dintre care doar la una poate fi primul autor.

Articolele vor fi trimise pentru publicare în limba engleză.

 

Termene

După recenzare (single blind review) şi acceptare de către Comitetul ştiinţific,
ele vor fi publicate în volumul dedicat
conferinţei (ISSN: 2067-743X), care va fi înmânată participanţilor în mapa conferinţei.
Volumul este cotat BDI,
indexat în bazele de date promovând astfel vizibilitatea şi impactul articolelor.

Fiecare articol va primi un identificator de tip DOI.

 

Scopul DOAJ este de a creşte vizibilitatea şi uşurinţa de accesare a revistelor

OPEN ACCESS

ştiinţifice şi academice promovând astfel utilizarea lor

şi impactul acestora.

 

Politica revistei legat de plagiat:
Plagiatul este strict interzis, iar prin depunerea unui articol pentru publicare autorii sunt de acord
că editorii au dreptul legal de a lua măsuri adecvate împotriva autorilor,
dacă se descoperă informații plagiate sau fabricate.