În atenţia participanţilor la conferinţă 

 

Programul manifestării se va derula de-a lungul a trei zile:

   

Comunicările la secţiuni se pot face în limba română (dacă nu există străini în sală) sau engleză,
dar prezentarea .ppt sau posterul trebuie să fie în engleză.
 

Taxa include: mapa cu documentele conferinţei, volumul cu articolele publicate, pauzele de cafea, masa de prânz, cina festivă.

Taxa pentru aplicaţia de teren include: transportul, masa de prânz şi costul biletelor de intrare la obiectivele vizitate.

Un autor poate participa cu maximum două lucrări, dintre care doar la una poate fi primul autor.

Articolele vor fi trimise pentru publicare în limba engleză.

 

După recenzare (single blind review) şi acceptare de către Comitetul ştiinţific,
ele vor fi publicate în volumul dedicat
conferinţei (ISSN: 2067-743X), care va fi înmânată participanţilor în mapa conferinţei.
Volumul este cotat BDI,
indexat în bazele de date promovând astfel vizibilitatea şi impactul articolelor.

Fiecare articol va primi un identificator de tip DOI.

 

 

 

Se vor achita prin transfer bancar în contul Asociaţiei „Aerul şi Apa”.

deschise la Banca Comercială Română - Sucursala Cluj:

cu menţiunea: nume şi prenume, pentru Conferinţa Aerul şi Apa.

 

Date Asociaţia "Aerul şi Apa" (AAA)

Cod de Identificare Fiscală (CIF): 29885679
Nr. de înreg. in Registrul Asociatiilor: 30/2012 din 6.03.2012
Adresa: România, Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu, Nr. 43, Ap. 46, jud. Cluj, cod 400407
IBAN-uri
RO23RNCB0106126442140002 EUR
RO50RNCB0106126442140001 RON


Date Banca BCR
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod Fiscal / Unic (CUI): 361757
Nr. de înreg. in Registrul Comerțului (RC): J40/90/1991
Capital înregistrat: 1.625.341.614,50 RON
RB-PJR-40-008/1999
Cod filiala Barițiu: 52200

 

Scopul DOAJ este de a creşte vizibilitatea şi uşurinţa de accesare a revistelor

OPEN ACCESS

ştiinţifice şi academice promovând astfel utilizarea lor

şi impactul acestora.

 

Politica revistei legat de plagiat:
Plagiatul este strict interzis, iar prin depunerea unui articol pentru publicare autorii sunt de acord
că editorii au dreptul legal de a lua măsuri adecvate împotriva autorilor,
dacă se descoperă informații plagiate sau fabricate.