TEMATICILE  CONFERINȚEI

 

 

Monitoringul mediului aerian și hidric

Riscurile climatice și hidrice

Gospodărirea resurselor de apă

Impactul schimbărilor climatice

Poluarea și protecția mediului aerian și hidric

Predicția fenomenelor climatice și hidrice

Potențialul turistic al resurselor hidroclimatice