INFORMATII UTILE

Programul manifestării se va derula pe parcursul a trei zile:

  • 22.03.2019: susţinerea comunicărilor;
  • 23.03.2019: aplicaţia de teren;
  • 24.03.2019: tur ghidat și gratuit al municipiului Cluj-Napoca

Toate taxele se vor achita prin transfer bancar în contul Asociaţiei „Aerul şi Apa”  RO50RNCB0106126442140001

Taxa de participare la conferinţă include: mapa cu documentele conferinţei, volumul în format electronic, pauzele de cafea, masa de prânz, cina festivă și și turul ghidat de oraș. Taxa pentru aplicația de teren include: transportul la obiective, masa de prânz şi costul biletelor de intrare la obiectivele vizitate. Taxa pentru însoţitori include: masa de prânz, cina festivă, aplicaţia de teren și turul ghidat de oraș.

Volumul poate fi achiziţionat şi în varianta printată, contra cost (50 lei), iar contravaloarea acestuia se achită la virarea taxei în cont.

Articolele vor fi trimise în limba engleză. După recenzare şi acceptare ele vor fi publicate în volumul electronic dedicat conferinţei (ISSN: 2067-743X), indexat în bazele de date DOAJ, PROQUEST, EBSCOhost, ULRICHS, SCIRUS, `Academic` Journals Database. Fiecare articol va avea alocat un cod DOI (Digital Object Identifier).

Comunicările la secţiuni se pot face în limba română (doar dacă nu există nici un străin în sală) sau engleză, dar prezentarea .ppt sau posterul trebuie să fie obligatoriu în engleză. Un autor poate participa cu maximum două lucrări, dintre care doar la una poate fi primul autor.

Template                                                            Instructions for authors

Studenții (nivel licență și masterat) nu plătesc taxa de participare şi pot prezenta lucrări în secţiunea dedicată acestora, în cazul în care toţi coautorii lucrării se încadrează în categoria studenţi la nivel licenţă şi/sau masterat. În această secțiune lucrările nu se publică, dar se oferă premii pentru cele mai bune patru prezentări.

Termene

  • 10.02.2019: acceptarea finală a articolelor;
  • 25.02.2019: virarea taxei de participare în cont.