Modul de recenzare

După recenzare (single blind review) şi acceptare de către Comitetul ştiinţific,
articolele vor fi publicate în volumul dedicat conferinţei (ISSN: 2067-743X), care va fi înmânată participanţilor în mapa conferinţei în format digital.

Volumul poate fi achiziţionat şi în varianta printată, contra cost (50 lei), iar contravaloarea acestuia se achită la virarea taxei în cont.

Volumul este cotat BDI, indexat în bazele de date promovând astfel vizibilitatea şi impactul articolelor.

Fiecare articol va primi un identificator de tip DOI.