Tematicile conferinţei

1.       Monitoringul mediului aerian şi hidric
2.       Riscurile climatice şi hidrice
3.       Gospodărirea resurselor de apă
4.       Impactul schimbărilor climatice
5.       Poluarea şi protecţia mediului aerian şi hidric
6.       Predicţia fenomenelor climatice şi hidrice
7.       Potenţialul turistic al resurselor hidroclimatice
8.       Aerobiologie şi  hidrobiologie
9.       Fizica atmosferei şi hidrosferei
10.    Secţiunea studenţească