COMITETUL ŞTIINŢIFIC

 

Prof. dr. L. APOSTOL

Prof. dr. Octavia BOGDAN

Prof. dr. S. CIULACHE

Prof. dr. doc. P. GÂŞTESCU

Prof. dr. I. HAIDU

Prof. dr. Iovanca HAIDUC

Prof. dr. D. PETREA

Prof. dr. Gh. ROMANESCU

Prof. dr. V. SOROCOVSCHI

Cp I dr. P. STANCIU

Prof. dr. Liliana ZAHARIA

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Inst. de Geografie al Academiei Române

Universitatea Bucureşti

Universitatea „Valahia” Târgovişte

Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

I.N.H.G.A. Bucureşti

Universitatea Bucureşti

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

Prof. dr. G. PANDI

Conf. dr. Fl. MOLDOVAN

Ing. M. MÂNZAT

Ing. I. ROŞU

Şef lucr. dr. Adina CROITORU

Conf. dr. Gh. ŞERBAN

 

 

SECRETARIAT

 

Şef lucr. dr. R. BĂTINAŞ

Şef lucr. dr. I. HOLOBÂCĂ

 

CUPRINS VOLUM