COMITETUL DE COORDONARE

                                                                    Prof. dr. A. MARGA Rector, Universitatea Babeş-Bolyai

                                                                    Acad. D. BĂLTEANU Director, Institutul de Geografie al Academiei Române

                                                                    Prof. dr. P. COCEAN Prorector, Universitatea Babeş-Bolyai

                                                                    Prof. dr. Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU Prorector, Universitatea Babeş-Bolyai

                                                                    Prof. dr. D. PETREA Decan, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

                                                                    Prof. dr. Octavia BOGDAN Institutul de Geografie al Academiei Române

                                                                    Dr. ing. D. CIATARÂŞ C.A. „Someş” S.A., Cluj-Napoca

                                                                    Prof. dr. S. CIULACHE Universitatea Bucureşti

                                                                    Prof. dr. doc. P. GÂŞTESCU Universitatea „Valahia”, Târgovişte

                                                                    Prof. dr. I. HAIDU Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

                                                                    Prof. dr. Gh. IANOŞ Universitatea de Vest, Timişoara

                                                                    Prof. dr. C. RUSU Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

                                                                    Prof. dr. V. SOROCOVSCHI Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

                                                                    C.p. I dr. P. STANCIU I.N.H.G.A. Bucureşti

                                                                    Prof. dr. Liliana ZAHARIA Universitatea Bucureşti

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

                                                                    Prof. dr. G. PANDI Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

                                                                    Conf. dr. F. MOLDOVAN Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

                                                                    Ing. I. ROŞU Direcţia Apelor „Someş-Tisa”

                                                                    Conf. dr. Gh. ŞERBAN Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

                                                                    Şef lucr. dr. Adina CROITORU Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

                                                                    Şef lucr. dr. R. BĂTINAŞ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

 

SECRETARIAT

                                                                    Şef lucr. dr. I. HOLOBÂCĂ

                                                                    Şef lucr. dr. HORVÁTH Cs.

 

CUPRINS VOLUM