Home

Scopul și obiectivele

Founding members

Contact

ASOCIAȚIA Aerul și apa                      

 

Air and water association

 

 

 

 

Scopul principal al Asociației Aerul și apa este explorarea de concepte, metode, tehnici și instrumente specifice comunității hidrologice și meteorologice. Scopul concret al Asociației este stimularea activității științifice colective și individuale a membrilor săi și promovarea rezultatelor muncii de cercetare. Asociația militează pentru democratizarea accesului la datele de specialitate și propune găsirea de soluții pentru accesul cadrelor didactice și studenților la fondul de date hidrologice și meteorologice cu scopul cercetării științifice fundamentale. Asociația își propune colaborări cu alte asociații profesionale și științifice, cu unități de cercetare și producție, cu unități de învățământ superior și preuniversitar.

Obiectivele Asociației Aerul și Apa sunt următoarele:

-          organizarea conferinței „Aerul și apa - Componente ale mediului” și a altor manifestări științifice;

-          publicarea producției științifice în volumul conferinței;

-          participarea la alte manifestări științifice din țară și străinătate, la schimburi științifice;

-          publicarea rezultatelor cercetării în cărți și publicații științifice;

-         facilitarea accesului membrilor la informațiile din domeniu;

-         colaborarea cu instituțiile de cercetare din domeniul hidrologiei și meteorologiei;

-         colaborarea cu organismele administrației centrale și locale din domeniul hidrologiei - gospodăririi apelor, meteorologiei - climatologiei și mediului;

-         elaborarea, realizarea și promovarea de programe pentru sprijinirea activității de cercetare și de învățământ în domeniu;

-         realizarea de proiecte de cercetare proprii;

-          susținerea și participarea membrilor în alte colective de cercetare din domeniu;

-          atragerea sprijinului autorităților, a unităților economice și academice pentru activitățile susținute și promovate;

Pentru sprijinirea obiectivelor mai sus menționate, Asociația Aerul și Apa va accepta sprijin material și financiar atât de la persoane fizice cât și de la persoane juridice sau de la subdiviziunile acestora, pentru a putea realiza programele și activitățile asociației.