CUPRINS / CONTENTS

 

MAIN HYDROLOGICAL STATISTICAL CHARACTERISTICS OF LOW WATER
ON THE BARCĂU/BERETTYÓ STREAM / K. KONECSNY, G. BÁLINT

BAZA LEGISLATIVĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII AERULUI ÎN REPUBLICA
MOLDOVA / D. BUBURUZ, V. PLÂNGĂU, V. BOIBEICĂ, V. BREGA

THE ANALYSIS OF FLOOD WAVES / G. PANDI

FREQUENCY OF WARM WINTERS WITHIN OLTENIA IN 1999-2008 DECADE /
OCTAVIA BOGDAN, I. MARINICĂ, ANDREEA FLORIANA MARINICĂ

CORELAŢII ÎNTRE PARAMETRII PLOILOR SEMNIFICATIVE ŞI ALTITUDINE,
ÎN ZONA DE NORD-VEST A ROMÂNIEI / T. TUDOSE, F. MOLDOVAN

UNELE ASPECTE PRIVIND MANIFESTAREA RISCULUI HIDROLOGIC ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT / LUCIA CĂPĂŢÎNĂ

EFFECTS OF CLIMATE CHANGES ON WATER AVAILABILITY IN CENTRAL
EUROPE / J. MIKA, ILONA PAJTÓK-TARI, G. VARGA, G. BÁLINT

WASTEWATER TREATMENT CONTAINING DATA WITH PERSISTENT
ORGANIC POLLUTANTS BY ADVANCED OXIDATION PROCESSES /
CRISTINA MARIA ALDEA

AIR AND WATER, BASIC FACTORS IN ROMANIA’S SPA RESORTS /ELENA TEODOREANU

HYDROGRAPH OF THE FLOWS OF THE MOST IMPORTANT HIGH FLOODS IN VASLUI RIVER BASIN / I. JORA, GH. ROMANESCU

THE EFFECT OF THE SZAMOS RIVER FLOODINGS UPON THE VÁSÁROSNAMÉNY SECTION / Z. NAGY

REGIMUL GRINDINEI ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC BÂRLAD / L. APOSTOL, O. M. MACHIDON

SANITARY PROTECTION OF THE GROUNDWATER TAPPING –
LEGISLATIVE ISSUES, PRINCIPLES AND PARTICULARS. CASE STUDY–
TAPPING FOR THE WATER SUPPLY OF SAPOCA VILLAGE, BUZĂU COUNTY /
E. RADU, CĂTĂLINA RADU

IMPACTUL INUNDAŢIILOR DIN SECTORUL INFERIOR AL RÂURILOR DIN
ROMÂNIA ASUPRA STĂRII DE CALITATE A TERENURILOR AGRICOLE;
STUDIU DE CAZ – PARTEA VESTICĂ A CÂMPIEI TIMIŞ-BEGA / GH. IANOŞ

STUDIUL PERIOADELOR PLUVIOMETRICE DIN PODIŞUL SOMEŞAN / V. SOROCOVSCHI, CS. HORVÁTH, T. TUDOSE, P. ROMAN

MANAGEMENT OF STORAGE LAKES IN ROMANIA / D. C. DIACONU

EFECTE PRODUSE DE VIITURA DIN 20.06.2006 ÎN BAZINUL RÂULUI ILIŞUA (BAZINUL SOMEŞUL MARE) / GH. ŞERBAN, H. SELAGEA, EMOKE MÁTHÉ, GH. HOGNOGI

MEASUREMENT OF ECOSYSTEM INTEGRITY / CRINA DACINIA PETRESCU, M. NĂSTASE, CRISTINA POPA

INTEGRATING SOCIAL DIMENSION IN THE MANAGERIAL PARADIGMS OF NATURE CONSERVATION / CARMEN VALENTINA RĂDULESCU

PROBLEMS OF SEAGOING NAVIGATION IN BOSPHORUS STRAIT / M. ŞTEFAN, GH. ROMANESCU

PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECŢIA ŞI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN SPAŢIUL HIDROGRAFIC SOMEŞ-TISA / F. STOICA, I. ROŞU

MONITORIZAREA CALITĂŢII AERULUI DIN MUN. CHIŞINĂU PRIN METODA ECOBIOINDICAŢIEI / A. BEGU

THE INCIDENCE OF HYDROLOGICAL WARNINGS AT NATIONAL LEVEL –
INTENSITY AND SPATIAL DISTRIBUTION IN 2009 / R. BĂTINAŞ

FLOODS IN TUTOVA BASIN. GENESIS, PROPAGATION AND IMPACT / I. C. STÂNGĂ

AIR QUALITY ASSURANCE – STRATEGIC ASPECT / D. BUBURUZ

CLUJ WATER SUPPLY BETWEEN PAST AND FUTURE / V.-L. CROITORU, D. CIATARÂŞ, C. NEAMŢU

SOME CONSIDERATIONS ON AVERAGE, MAXIMUM AND MINIMUM FLOWS IN THE CATCHMENT AREA OF UPPER MUREŞ / M. SEER , ZS. MAGYARI-SÁSKA, ST. DOMBAY

RISK PHENOMENA IN THE HYDROGRAPHIC BASIN BIZDIDEL (2000-2007) /O. MURĂRESCU, R. ŢURLOIU

VARIABILITATEA SPAŢIALĂ ŞI TEMPORALĂ A SCURGERII LICHIDE
MAXIME ÎN BAZINUL IALOMIŢEI / MIHAELA BORCAN

LUNCA INUNDABILĂ DIN SATUL ANTONEŞTI (PRUTUL DE MIJLOC) – HABITAT PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII / NINA LIOGCHII, A. BEGU, V. BREGA

ECOSYSTEM MANAGEMENT – PRINCIPLES AND OPERATIONAL MEANS / ILDIKO IOAN

HAIL – A RISK CLIMATIC PHENOMENON IN DOBROGEA / M. LUNGU, LILIANA PANAITESCU, GH. CRACU, SIMONA NIŢĂ, MIHAELA ELENA ŞONEL

PARTICULARITĂŢILE FIZICO-GEOGRAFICE ALE OLTENIEI FACTOR DE RISC LA INUNDAŢII / CARMEN MĂNESCU

 MONITORING OF CONTENT THE NITRATES FROM UNDERGROUND WATERS OF VULNERABLE ZONES FROM MARAMUREŞ COUNTY /ADRIANA MUNTEAN

SCURGEREA ANOTIMPUALĂ ÎN BAZINUL TUR / OANA ANTONIA POP, CS HORVÁTH

BILANŢUL HIDRIC DIN CÂMPIA SOMEŞULUI / D. SANISLAI, O. MAREŞ

ANALYSIS OF PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF ROMANIAN BOTTLED DRINKING WATER / C. ROŞU, I M. VARGA

INFLUENŢA FENOMENELOR ATMOSFERICE DE RISC DIN DOBROGEA ASUPRA CULTURII DE GRÂU DE TOAMNĂ / LILIANA PANAITESCU, M LUNGU, SIMONA NIŢĂ, MIHAELA ELENA ŞONEL

CONSIDERATIONS AND CONCLUSIONS FOR THE EVALUATION OF THE MINIMUM CRITERIA OF THE HYDROMORPHOLOGICAL PARAMETERS NECESSARY TO PROTECT THE AQUATIC ECOSYSTEMS OF RIVERS / D. DĂSCĂLIŢA

PRECIPITAŢII ABUNDENTE ÎN CULOAR DEPRESIONAR ÎN OLTENIA - STUDIU DE CAZ / OANA SANDU, CRISTINA BURADA, ADRIANA BĂCESCU

PERCEPŢIA RISCURILOR INDUSE DE INUNDAŢIILE PRODUSE ÎN BANAT (APRILIE 2005) / ANDREEA MIHAELA DOMĂŞNEANU

APELE MINERALE CLOROSODICE DIN JUDEŢUL SIBIU. PROTECŢIA ŞI VALORIFICAREA TURISTICĂ DURABILĂ / D. COSTEA

FROST AND THAW - RISK CLIMATIC PHENOMENA IN DOBROGEA / M. LUNGU, LILIANA PANAITESCU1, G CRACU, SIMONA NIŢĂ, MIHAELA ELENA ŞONEL

STUDIUL CALITĂŢII RÂURILOR ÎN BAZINUL LĂPUŞ ÎN INTERVALUL 2006-2008 / AMALIA IZABELA MIHALCA

ANALIZA VIITURII DE PE RÂUL CĂPUŞ, PRODUSĂ LA DATA DE 03.07.2009 / MELINDA VIGH  KOCSIS-FERI

HIGH RISK HYDROLOGICAL PHENOMENA, THE FLOODS IN THE NIRAJ BASIN / D. RADULY

THE EVOLUTION OF PRECIPITATION IN MARAMUREŞ COUNTY BETWEEN 2006-2009 / S. NACU, ADRIANA MUNTEAN

CARACTERIZAREA REGIMULUI DE OXIGEN AL APEI RÂURILOR DIN BAZINUL SUPERIOR ŞI MIJLOCIU AL MUREŞULUI / ANIKÓ SZŐCS

HAIL IN THE AREA COVERED DISTRIBUTION OF WSR-98D RADAR FROM BOBOHALMA / N MAIER, DENISA LĂCĂTUŞ, TATIANA RUS

DISFUNCŢIONALITĂŢI ALE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA / CRISTINA MARA, OANA IONUŞ

ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SISTEM MICROREGIONAL / I. STEF

AN ANALYSIS OF SOME HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS AND THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT IN TÂRGOVIŞTE PLAIN / MIHAELA SENCOVICI

THE INFLUENCE OF OROGRAPHY ON THE SULPLUS PLUVIOMETRIC REGIME OF THE SEBEŞ BASIN / MĂRIOARA COSTEA

SCHIMBĂRI ALE RADIAŢIEI GLOBALE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN PARTEA NORD-VESTICĂ A ROMÂNIEI / BLANKA BARTÓK, Z. IMECS

POTENŢIALUL TURISTIC AL APELOR CURGĂTOARE DIN DEPRESIUNEA MARAMUREŞULUI ŞI ZONA MONTANĂ ÎNCONJURĂTOARE / ADRIANA MIHAELA PORCUŢAN, LĂCRĂMIOARA POPA

CERCETĂRI ASUPRA EVOLUŢIEI TEMPERATURII SOLURILOR DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI / H. CACOVEAN, T. RUSU, D. WEINDORF, B. HAGGARD, S. WHITAKER

SUPERCELULA. STUDIU DE CAZ / VALERIA LUNGU

CERCETAREA POTENŢIALULUI ECOLOGIC AL CANALULUI MORII DIN CLUJ-NAPOCA-PROIECT DE MEDIU 2009 / LEONORA BARBU, MARIANA SZENKOVITS, I. CONŢ

PRIMA AMENAJARE HIDROENERGETICĂ DIN ARDEAL CONSTRUITĂ LA COMANDA IMPERIULUI AUSTRO-UNGAR ÎNTRE ANII 1903-1906. STUDIU DE CAZ – HIDROCENTRALA SOMEŞUL RECE / MARIA ROMAN, C. ROMAN

MINIMUM DISCHARGE IN BAHLUI BASIN AND ASSOCIATED HYDROLOGIC RISKS / I. MINEA

NON-LINEAR BEHAVIOR OF SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS / FLORINA BRAN

 

***

 

ANIVERSARE

PROFESORUL VICTOR SOROCOVSCHI LA 70 DE ANI